Η Κλιματικη Αλλαγη στο επικεντρο του ενδιαφεροντος
Η Κλιματική Αλλαγή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

 

Το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση» πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Ιουνίου στην Καρδίτσα με απόλυτη επιτυχία συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου .Σχεδόν εκατό εισηγητές και πάνω από επτακόσιους σύνεδρους με παράλληλες δραστηριότητες , με εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας και με μια τεχνική έκθεση που περιλάμβανε την συμμετοχή σαράντα επιχειρήσεων και φορέων.

Μιλώντας ο διακεκριμένος Ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, Καθηγητής Φυσικής της Ατμοσφαίρας, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και

Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών ανέπτυξε τους συσχετισμούς πληθυσμού και οικονομίας με την κλιματική αλλαγή. Αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις του φαινομένου στη στάθμη της θάλασσας, την αλιεία, τη γεωργία, τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα, ακόμη και τον τουρισμό και την υγεία.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κ. ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος πρ. Πρόεδρος ΤΕΕ / ΤΚΔ Θεσσαλίας μέλος ΔΣ ΠΕΔ σημείωσε με βάση τις δυνατότητες της εποχής οφείλουμε να διατυπώσουμε ένα συγκροτημένο δυικό στρατηγικό πλαίσιο : για την «κλιματική μεταβολή» και την «κλιματική αλλαγή».

Συνέχισε λέγοντας «Το μοντέλο διαβίωσης στη Γη που θα περιλαμβάνει όλες τις βασικές ανάγκες αλλά και όλους τους αναπτυξιακούς στόχους σε ένα κλιματικά προσαρμοσμένο «Πρότυπο Αξιοβίωτης παρουσίας του ανθρώπου και Αειφόρου Αναπτυξιακού μοντέλου». Με παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που θα μετριέται αυστηρά νε συγκεκριμένο ενιαίο πλαίσιο περιβαλλοντικών δεικτών, ανά κράτος και ανά «κλιματική περιοχή» της γης (που θα ορισθούν με αναλογίες όμοιων χαρακτηριστικών) Σε χωρική αναφορά και θεσμική οντότητα η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ήταν η πρώτη μεγάλη οικονομία που ανακοίνωσε τις INDC της για τις διαπραγματεύσεις που έγιναν στη διάσκεψη COP 21 στο Παρίσι στις αρχές Δεκεμβρίου του 2015. Με έγκριση 4 σημαντικών στόχων για το 2030.

Η συμφωνία σχετικά με το πλαίσιο 2030, ειδικά ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εντός της ΕΕ κατά τουλάχιστον 40%, αποτελεί και τη βάση της συνεισφοράς της ΕΕ στη νέα παγκόσμια συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος.

Η λήψη μέτρων προσαρμογής προϋποθέτει την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς επίσης και τον προσδιορισμό του οικονομικού μεγέθους των εν λόγω επιπτώσεων.

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μεταβολή απαιτεί κυρίαρχα την υιοθέτηση πολιτικών σε τομείς όπως : Υδατικοί Πόροι, Γεωργία/ Φυσικά Οικοσυστήματα, Τριτογενής τομέας, Χωρική διάσταση Αστικού &περιαστικού, Υποδομές & Κτίρια, Διαχείριση Φυσικών Πόρων &Κρίσεων, Καινοτομία, Χρηματοοικονομικά εργαλεία/Ευρωπαϊκά προγράμματα &Κυκλική Οικονομία, Ανθρωπιστική αλυσίδα (Πολιτισμός & Μνημεία, Υγεία, Αθλητισμός, Τουρισμός, Διατροφή, Εκπαίδευση),

Έτσι λοιπόν έχουμε μία Θεσσαλία που, σε επίπεδο όλων των κλιματικών δεικτών και των παραγωγικών διεργασιών (ιστορικών και νέων) βρίσκεται σε μία αναπόφευκτη  πρόκληση αντιμετώπισης τόσο της κλιματικής μεταβολής όσο και της κλιματικής αλλαγής. Και οφείλει να επιδείξει άμεσα Περιβαλλοντικά αντανακλαστικά.

Κλείνοντας τις εργασίες του 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Κλιματική Αλλαγής, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου, κ. Κωτσός Γεώργιος τόνισε το γεγονός ότι όλοι πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο και να θέσουμε τις σωστές βάσεις προς όφελος όλου του κόσμου. Η τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν και παραμένει ο πιο κοντινός θεσμός προς τον πολίτη. Αυτή την θεσμική αρμοδιότητα που περιγράφεται στο σύνταγμα της Ελλάδος δεν πρέπει να την απεμπολήσουμε ποτέ. Με όλα τα μέσα που διαθέτουμε τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται ώστε να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην αντιμετώπιση αυτού του παγκόσμιου φαινομένου. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε ενεργούς πολίτες. Πολίτες που θα νοιάζονται για την ποιότητα στην καθημερινότητα τους και θα προστατεύουν το περιβάλλον.

Είναι γεγονός ότι στην αυτοδιοίκηση, έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι οι Δήμοι είναι ίσως οι πιο οργανωμένοι δημόσιοι φορείς, παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα ήταν όμως υπερβολή εάν λέγαμε ότι από μόνοι τους μπορούν να δώσουν όλες τις απαντήσεις σε αυτό το τεράστιο ζήτημα.

Μόνο μέσα από την δικτύωση φορέων μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Υπουργεία, Α΄ και Β΄ βαθμός Τ.Α., επιμελητήρια, εθελοντικές οργανώσεις , πολίτες και τόσοι άλλοι πρέπει να δρομολογήσουν άμεσα συνεργασίες.