ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  • Έναρξη υποβολής περιλήψεων ( ελληνικά ή αγγλικά) 1/2/2017  email : info@pedthessalias4clima.gr

 

 

  • Προθεσμία υποβολής περιλήψεων 30/3/2017  Παράταση υποβολής Περιλήψεων έως 20/4/2017
  • Κοινοποίηση απόφασης αποδοχής περιλήψεων 10/4/2017  Κοινοποίηση απόφασης αποδοχής περιλήψεων 5/5/2017 
  • Προθεσμία υποβολής διορθωμένων περιλήψεων και/ή πλήρων κειμένων για τα πρακτικά του συνεδρίου (πλατφόρμα) 30/4/2017
  • Προθεσμία υποβολής poster ή e-poster 10/5/2017
  • Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των έργων ( διαγωνισμοί φωτογραφίας και ζωγραφικής) 20/5/ 2017